TÍNH CHẤT VÀ NGOẠI QUAN JAVEN NACLO (7-10%) :

  • Javen có màu xanh nhạt hoặc vàng nhạt.
  • Javen là một chất ôxy hóa mạnh, kém bền . Dễ bị phân hủy bởi axít và giải phóng ra khí Clo. NaClO bị phân huỷ – – mạnh bởi tác dụng của các kim lọai nặng như Fe, Ni, Co, Cu, Mn hay ôxít của chúng .
  • Javen dễ bị phân rã dưói tác dụng của ánh sáng và nhiệt độ , nhất là môi trường có pH = 6 – 7.

ỨNG DỤNG JAVEN NACLO (7-10%) :

  • Javen được sử dụng chuyên nghiệp để khử trùng hồ bơi công cộng. Và nguồn cung cấp nước công cộng, và như một Chất khử trùng bằng chất tẩy rửa chuyên nghiệp.
  • Javen được sử dụng như một chất khử trùng, chất tẩy rửa và thuốc tẩy trong nhà.
  • Được dùng trong các ngành công nghiệp và du lịch : Tẩy vải, wash nhuộm, giấy và xử lý khử trùng, diệt khuẩn trong ngành thủy sản.
  • Chăn nuôi, sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính, xử lý nước thải, nước hồ bơi, xưởng gốm sứ.

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN JAVEN NACLO (7-10%) :

  • Không được uống hoặc hít vào. Tránh làm dính vào quần áo. Tránh tiếp xúc trực tiếp vì có tính wash (tẩy rửa) rất mạnh.
  • Không được cho vào nước sinh hoạt.
  • Nếu bị rò rỉ ra ngoài phải dùng tác nhân hấp thụ (chất Chemizorb) và bơm nước vào để pha loãng.